Podnikání s rizikem

Při získávání prostředků pro podnikání využívají start-upy častokrát pomoc takzvaných andělských nebo venture kapitálových investorů. Ti pro ně mohou být nejen zdrojem financí, ale také znalostí a klíčových kontaktů. 

Venture Investor

Získat prostředky na rozjezd vlastního podnikání, realizaci nápadu nebo inovačního projektu, není většinou snadné. V článku Nastartujte podnikání v akcelerátoru jsme se podívali na možnosti, které nabízejí globální a lokální technologické akcelerátory. Nyní se zaměříme na oblast venture kapitálových investic.

Soukromými investory bývají většinou úspěšní podnikatelé, kteří mají reálnou zkušenost s vývojem, výrobou a prodejem produktů nebo služeb. Pokud jste v České televizi sledovali pořad Den D, určitě si dobře pamatujete na skupinu zájemců čekajících ve svém doupěti na nápad, který jim přišli prezentovat začínající podnikatelé. Subjektem vkládajícím finanční prostředky do rozjezdu nové firmy nemusí být pouze jednotlivci, ale rovněž investiční skupiny. Tyto, podobně jako individuální investoři, pozorně sledují dění na trhu a cíleně vyhledávají nové příležitosti, které by mohli finančně podpořit.

Nové podnikatele se zajímavým produktem nebo službou by proto nemělo překvapit, když je investor osloví sám. Další příležitostí jsou akce pořádané technologickými akcelerátory a inkubátory (v České republice například pražský TechSquare, Wayra CEE, NODE5 nebo brněnský StarCube). V oblasti sociálních start-upů se v tomto směru významně angažují zejména coworkingová centra (konkrétně v Praze Impact HUB Praha a Era svět, a další). Investování probíhá osobně po důkladném seznámení se zakladateli společnosti, produktem, strategií a byznys plánem. Teprve pak dochází k domlouvání podmínek a znění smluv. Podnikatel žádající o investici by při tom měl znát svoji cenu, být schopen tvrdě vyjednávat, vyzbrojit se dobrým právníkem a trpělivostí.

Investice s rizikem

Andělští investoři (angl. business angels) označováni také jako obchodní andělé jsou většinou fyzické osoby investující vlastní kapitál zejména do raných stádií rozvoje malých a středně velkých firem. Ve srovnání s venture kapitálovými investory jsou finanční objemy, které investují, znatelně nižší. I proto se často sdružují do takzvaných byznys andělských skupin nebo sítí. Rozdíly najdete rovněž v individuálním přístupu k cílovým investicím, rozhodovacím procesu, výši nebo dobou návratnosti (spojenými s vyšší mírou rizika).

Rizikový nebo rozvojový kapitál (angl. venture capital) představuje profesionální kapitál investovaný společně s kapitálem podnikatele za účelem financování raného stádia rozvoje firmy, kdy dochází k vývoji nových produktů nebo služeb. Vysoké riziko, které investor nebo venture kapitálová investiční podstupuje, je kompenzováno nadprůměrnou očekávanou návratností investice. Existuje hned několik různých typů venture kapitálových investic, se kterými se mohou podnikatelé setkat, a to buď zárodečné (předstartovní) financování, startovní financování, financování počátečního rozvoje nebo rozvojové financování.

Privátní kapitál (angl. private equity) je investicí do společnosti, která není obchodována na veřejném trhu, kdy investor za investovaný kapitál získává podíl na základním jmění společnosti. Jedná se o střednědobé nebo dlouhodobé investice. Patří sem financování růstu, záchranné financování, náhradní financování, transakční financování (financování akvizic a fúzí, odkupy společností externími či interními manažery) nebo financování akvizic.

How Startup Funding Works

Dlouhá cesta do Silicon Valley

Rizikový a privátní kapitál dnes patří k moderním finančním nástrojům tržní ekonomiky. Ve světě byznysu se nejedná o novinku, jak by se mohl někdo domnívat. Pojem venture (rizikového) kapitálu se objevil již v polovině minulého století, když těsně po druhé světové válce vznikli první dvě americké venture společnosti American Research and Development Corporation (ARDC) a J.H. Whitney & Company.

Prvním krokem k vytvoření profesionálně řízených venture kapitálových společností bylo schválení zákona Investičního zákona pro malé podniky v roce 1958. Tento zákon umožnil americké správní instituci Small Business Administration (SBA) udělovat licence investičním společnostem, které pomáhali financovat a řídit malé podniky v USA. V šedesátých a sedmdesátých letech minulého století venture kapitálové investice podpořili především rozvoj elektroniky, medicíny a datových technologií, a nepochybně také koncentraci nových venture firem na kalifornské Sand Hill Road vedoucí k prestižní Stanfordské Univerzitě a k dnes již světoznámému Silicon Valley.

Dnes je zde největší koncentrace výzkumných středisek a zaměstnanců v oblasti moderních technologií na světě. Jeho rozvoj nezastavily ani problémy související s prasknutím internetové bubliny na začátku 21. století, dodnes je světovým centrem počítačového a technologického průmyslu. V Silicon Valley najdete prestižní firmy jako Adobe Systems, Apple, Cisco Systems, Google, Intel, Nvidia, Pixar, Oracle Corporation, Salesforce, Symantec nebo Yahoo!, a mnohé další.

The Worlds 20 Hottest Startup Scenes Short Cut

Pokud vás toto téma zaujalo, další informace o venture kapitálovém investování najdete na webových stránkách Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) nebo European Private equity & Venture capital Association (EVCA). Rovněž v tištěné příloze Connect! pro IT profesionály květnového vydání časopisu Computer 6/14.

Reklamy

Nastartujte myšlení novým směrem

Tak zněl podtitul pozvánky na jarní setkání INFOČIN, které se uskutečnilo 15. dubna 2014 v pražském Era světě. Svoje tipy na zajímavé knihy nebo informační zdroje představili hosté (nejen) ze start-up branže Kateřina Pljaskovová, Lukáš Hudeček, Jaroslav Trojan, Lukáš Hurych a Ondřej Vaněk. Vybrali si především tituly, se kterými se jen tak na pultech českých knihkupectví nesetkáte – o to inspirativnější seznámení s nimi bylo.

Jarni INFOCIN 2014

Jako první uvedla svůj výběr Kateřina Pljaskovová, Partner a Idea Validator společnosti dots’n’spaces, která působí simultánně v Berlíně i Praze. Jarní INFOČIN téměř symbolicky začala představením knihy What Customers Want od Tonyho Ulwicka, zakladatele konzultační společnosti Strategyn a zároveň hlavního řečníka březnové konference Festival Česká inovace 2014. Vysvětlila, proč je důležité mluvit se zákazníky a naslouchat jim, vytvářet takzvané zákazníky řízené inovace (angl. customer driven innovation). Druhým titulem z jejího výběru byl The Mom Test. Kniha, v níž svoje praktické zkušenosti s komunikací se zákazníky a validací byznys nápadů (nejen ze strany rodiny nebo přátel) popsal Rob Fitzpatrick, IT podnikatel, bankrotář tří společností a nyní partner společnosti FounderCentric.

Founders at WorkLukáš Hudeček, zakladatel mezi start-upy stále oblíbenějšího pražského akcelerátoru NODE5, si velmi trefně vybral téměř pět set stránkovou knihu Founders at Work. Napsala ji zakládající partnerka prestižního amerického technologického akcelerátoru YCombinator Jessica Livingston. Její kniha obsahuje více než třicítku příběhů, které popisují první dny start-upů a nyní již světoznámých firem tak, jak je vylíčili jejich zakladatelé – jako například Steve Wozniak z Apple, Tim Brady z Yahoo!, Mike Lazaris z Resarch In Motion, Joshua Schachter z delicio.us, Caterina Fake z Flickr a mnozí další. Lukáš Hudeček si pro představení knihy vybral příběh Maxa Levchina z PayPal a nutno dodat, že jeho vystoupení bylo velice inspirativní, zároveň živým důkazem pravého nadšení pro to, co dělá, i podnikání obecně. V jeho závěru byl rovněž zmíněn titul Jab, Jab, Jab, Right Hook, v němž expert na sociální média Gary Vaynerchuk čtenářůum sděluje své doporučení, jak se spojit se zákazníky a porazit konkurenci.

Oblast start-upů je těsně propojena s prostředním venture kapitálových investorů. Na jarním setkání v Era světě tuto cílovou skupinu zastupoval Jaroslav Trojan, Associate Credo Ventures. Kniha The Second Bounce: Ball Turning Risk Opportunity od významného britského investora sira Ronalda Cohena, m.j. zakládajícího ředitele British Venture Capital AssociationEuropean Venture Capital Association, čtenářům umožňuje proniknout do myšlení zkušeného evropského (ne amerického) investora. Už tím je jistým způsobem unikátní a vhodná nejen pro ty, kteří uvažují o tom, že by rádi podpořili nějakou začínající firmu. Poučí také podnikatele, kteří stojí na „druhé straně“ investičního rozhodovacího procesu.

Jako čtvrtý host vystoupil Lukáš Hurych, Head of Product & Marketing unikátní české platební brány Twisto.cz. Publiku představil trojici knih, jejichž téma se váže jak na historii a strategické myšlení, tak na budoucnost a nepoznaný vesmír, konkrétně Vladaředílo italského politika, diplomata a spisovatele Niccolo Machiavelliho, dále Umění války z dílny legendárního čínského vojevůdce Sun-c‘, a na závěr knihu britského teoretického fyzika Stephena Hawkinga The Grand Design.

 Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden BraidJarní INFOČIN uzavřel pro oblast start-upů netypický, ale o to zajímavější tip na knihu o paradoxech, nekonečnosti a samotě poznávání světa od Ondřeje Vaňkavědeckého pracovníka a výzkumníka ČVUT a spoluzakladatele Blindspot Solutions. V Era světě představil knihu publikovanou v roku 1978 s názvem Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid napsanou americkým profesorem kognitivních věd Douglasem R. Hofstadterem. Sám autor ji označil jako „metaforickou fugu do myslí a strojů v duchu Lewise Carolla“ a rok po svém vydání získala Pulitzerovu cenu. Její název není náhodný – ukrývá v sobě odkaz na brněnského rodáka, logika, matematika a filozofa Kurta Gödela označovaného také jako Pan proč?, který objevil a formuloval dva teorémy o neúplnosti, Mauritse Cornelise Eschera, nizozemského litografa litografa zobrazujícího ve svých dílech paradoxy perspektivního kreslení, a Johanna Sebastiana Bacha, německého hudebního skladatele a mistra polyfonie, který přivedl k dokonalosti hudební formu fugy. Kromě video záznamu z akce (1:21:00-1:48:00 min.) si mohou všichni, kterých představovaná kniha a vystoupení Ondřeje Vaňka zaujalo, prohlédnout i další ním doporučené webové projekty Edge, This Will Make You Smarter a Principia Cybernetica nebo online kurz MIT Gödel, Escher, Bach: A Mental Space Odyssey.

Pokud se vám představované tituly a projekt INFOČIN líbí, případně k němu máte dotazy a připomínky, ráda si vyslechnu váš názor. Můžete mi nechat vzkaz prostřednictvím komentáře nebo mne kontaktovat na LinkedIn Jana Filová. Na tomto místě bych také ráda poděkovala partnerům jarního INFOČIN Era svět a Česká inovace, o.p.s. 

LinkedIn attracts innovators and startups

LinkedIn is increasingly attracting the attention of professionals in the field of startups, accelerators, startup venture capital and angel investors.

This fact is also confirmed by annual comparison of the membership size. The number of new members almost doubled in most categories, mainly in Europe. Earlier this year, there have been more than 2 million professionals with Innovation or Startup skills on LinkedIn.

LI Members in Asia, Europe, Latin America and North America by Skills 2014-01-02

More than half of the Startup professionals come from North America (55%). This region is also the leading in the representation of Innovation (50%), R&D (42%) and Venture Capital & Private Equity (40%). However, Innovation Management (60%) and Innovation Development (43%) are the domains of European professionals.

I

A pleasant finding is the presence of a majority of the 37 companies from The Billion-Dollar Startup Club (the best startups that are valued at $1 billion or more by venture-capital firms) on LinkedIn. Nine of ten startups (90%) have a LinkedIn company page – more precisely, all American and European startups, and the half of the Chinese.

Dropbox Xiaomi Palantir Jingdong Zalando
SpaceX Spotify Pinterest Uber Square
VANCL Bloom Energy Airbnb Woodman Labs Snapchat
Trendy International Group Box Stripe Mobileye
Legendary Entertainment
Jawbone Fanatics Deem
Sogou MongoDB Fab Gilt Groupe LaShou Group
Nutanix Xunlei Good Technology Pure Storage Coupons.com
Dianping.com Evernote CloudFlare Beats Electronics

I

You will also find the world’s leading tech accelerators on LinkedIn. Not all of them get the most out of this largest professional social network worldwide. But it is never too late to catch up with others and to start use LinkedIn full speed.

500 Startups Logo Andreessen Horowitz Logo AngelPad Logo Extreme Startups Logo Founder Institute Logo      FounderFuel Logo       HAXLR8R Logo      Chinaccelerator Logo Oxygen Accelerator Logo  Rock Health Logo  Seedcamp Logo SparkLabs Logo StartupBootcamp Logo    TechStars Logo    Unreasonable Institute Logo   Y Combinator Logo

The Czech land, Startup land

The most common problems are missing business experiences and financial instruments for realizing the entrepreneurship ideas. Both are provided by seed accelerators. They can be found not only in the USA in Silicon Valley but also in the heart of Europe, in the Czech Republic.

StartupYard

StartupYard LogoThe most prestigious Czech seed accelerator is StartupYard. Three-month accelerator programme in the hearth of the Europe offers knowledge, mentoring and finance for starting entrepreneurs. Its aim is to help technological startups to create feasible products, to break the market and successfully  obtain the capital for next development. The models for this accelerator are the world leaders Y Combinator or TechStars. The fact that StartupYard has already achieved the international level is that It has been included into the net called Global Accelerator Network (his members are also TechStarsChinaccelerator a SparkLabs). There were 22 companies from September 2011 to 2013 which has grown in StarutpYard. The most successful companies are Brand EmbassyTravelatus and DameJidlo.cz. If you have an ambitious and interesting idea on a project or a firm best related in the field of data processing, you can join to the cycle 2014 by the end of January.

Wayra LogoThere has been also a global accelerator Wayra in Prague since last year. The programme of the Telefónica Digital company. Its aim is to support the innovations and search for the talents in Latin America and Europe in the field of the internet and new information and communication technology (ICT). The participants obtain not only financing, office space and business training but also contacts to mentors and startups from all foreign departments in eleven countries on three continents. Wayra Prague opened the door for tens of innovative projects in summer 2013. Now there will be final Demo Day for the participants in the beginning of this February, where will the startups (for instance Data MolinoBIG LauncherLionexpoNetworker) present their progress to the investors and journalists. There will be new projects in 2014 and it can be yours. You can sign in your idea by the 23rd February.

StarCube LogoVery popular Czech accelerator from the city Brno is StarCube, startup accelerator which was founded in 2010 by the South Moravian Innovation Centre (JIC). This programme goes on in English (similarly StartupYard, Wayra) and there are ten to fifteen international teams every year. In comparison with the previous years, the projects which were registered to the half of the January 2014 must show the interest from the customers about their products or services. The winning projects will participate on three-month period of workshops, lectures and consultancy with successfully entrepreneurs and specialists from practice, individual mentoring, scope StarCube space or unique hardware utility for their uses. The team StarCube helps startups to move their projects to the next stage and gain financial resources for the next development. The programme starts in February and culminates with the final competition in StarCube show in May 2014. In previous cycles were unique projects like CoraabiaCelebrio, CaverSoft, Braci or Be Interactive. 

Node5 LogoThe more and more popular in Prague is NODE5, shared workspace opened in May 2012. It is a dynamically evolving project which combines business incubator and startup accelerator. It is mainly for technological startups in the first stage of the development. You can find there mostly programmers, graphics and UX designers. NODE5 is determined for people and their thoughts where they meet, communicate and work in shared space. There are also interesting trainings and actions here. For instance the Prague stop of Startup Rally in 2013.  A lot of startups from different European countries met there and mutually compared their presence skills. Among the stars of NODE5 belong  ApiaryrealPad or OpenBrand. Prague NODE5 incubator space is currently expanding and attracts more startups.

NODE5

MSIC LogoIn the end of the last year, Microsoft software company opened the third Czech and first Prague innovation center. Microsoft Innovation Center (MIC) is a platform aimed on a development of the students, scientists, teachers and starting entrepreneurs. All MIC belongs to the net of more than hundred  similar institutions operating on five continents. Prague department, compared to Brno department (founded in 2008) and Hradec Králové department (founded in 2010), was founded in cooperation with the WBI Systems and is dependent on private subjects. The most programmes and services of MIC BrnoMIC Hradec Králové and MIC Prague are free. They are focused primarily on knowledge and creating contacts, technologies, organisation of trainings, lending hardware and providing software support. Microsoft Innovation Center are using mainly active people with the interest of developing their ICT knowledge.

CzechAccelerator LogoCzechAccelerator is a project of CzechInvest agency which is focused on the development of Czech small and middle-size technological companies in foreign markets. It follows the pilot part which was from April 2010 to March in 2011 in Silicon Valley in the USA. Its aim is a development of managerial experiences and company activities focused on commercializing their own products, practical using of business plan and strengthening marketing and managerial abilities. The constituent part of provided consultancy is additional capital support for the company development from business angels and venture capitalists. The firms in parallel obtain easy access to strategic partners, marketing and law trainings, mentoring, networking, seminars and next advantages. Project is divided into several cycles. The participants can choose the field and destination as the West and East Coast of the USA, Singapore, Israel and Swiss in which you would like to get experiences and develop your business. Among the companies which participate on this project belong for example be3DDesigneros or Imagemetry.

As you can see the Czech Republic starts to be an open idea country. If you want to lauch your business, it’s the best time.

If you want to learn more, follow this blog.

Nastartujte podnikání v akcelerátoru

K uskutečnění nápadu podnikatelům nejčastěji chybějí zkušenosti z byznysu a finanční prostředky. Jedno i druhé jim nabízejí seed akcelerátory. Najdeme je nejen na americkém kontinentě v Silicon Valley, ale i v Evropě, dokonce i v České republice.

Business Plan

Start-upy a start-up inkubátory. Pojmy, které se staly populárními v šedesátých letech minulého století na západním pobřeží USA. V posledních letech o nich stále častěji slyšíme nebo čteme také v České republice. Každý rok stoupá počet jeho příznivců i kritiků, paralelně s počtem nových více či méně úspěšných začínajících firem.

O nápadu k expanzi

Start-up se dá popsat jako počáteční fáze životního cyklu podniku, ve kterém se podnikatel posouvá od nápadu k zajištění financování, vytvoření struktury podniku, a zahájení jeho činnosti nebo obchodování. Stručně řečeno představuje firmu na začátku podnikání. Jedná se o období, ve kterém zakladatelé nových firem, kteří mají myšlenku, prototyp produktu nebo služby, přenášejí svůj nápad z papíru do reality a komercionalizují ho.

Start-up fázi předchází takzvané seed stadium. Jedná se o ranou fázi životního cyklu firmy, kdy mají podnikatelé pouze základní představu o svém produktu a podnikatelském záměru. Zjednodušeně bychom říci, že je to doba těsně po výkřiku „Heuréka!“, kdy geniální myšlenku doprovázenou pocit nadšení. To je pro další zasazení nápadu do reality nezbytné. Stejně jako prvotní výzkum a vývoj, doprovázen obětováním většiny svého času, energie a častokrát i nemalého množství finančních prostředků něčemu, co zatím ve skutečnosti neexistuje.

Vyvíjená řešení bývají často neobvyklá, proto ani úspěch není garantován. Pokud podnikatel dokáže jedinečnost svojí myšlenky srozumitelně popsat a představit dalším lidem, může se posunout ze seed stadia ke start-upu. Následuje uvedení nápadu do reality. Vytvoření skutečného byznysu, nalezení zákazníků a místo na trhu, nastartování růstu nové společnosti. Když se mu to začínajícímu podnikateli podaří dosáhnout, může vybudovat zavedenou firmou a expandovat se svým nápadem do celého světa.

Na první pohled to zní jako příběh s jednoduchou dějovou linií. Realita start-upů je však skvělým testem výjimečnosti a zpracování nápadů, rovněž osobností jejich tvůrců. Vybudovat od základu úspěšnou firmu vyžaduje značnou dávku odvahy, energie a víry, chuť učit se a odhodlání překonávat problémy. Ne každému start-upu se podaří získat si své zákazníky a uspět na trhu. Není neobvyklé, pokud přežije jenom jedna z deseti nových firem a devět zanikne. Neúspěch nemusí vždy nutně znamenat prohru, může se jednat o užitečnou lekci.

Své o tom ví mnoho tvůrců nápadů, majitelů start-upů a investorů. Také Michal Sobel, který svojí zkušenost vtipně popsal a ilustroval v příběhu Jak vznikl post-it za 3 miliony?

Silicon Valley

Byznys pěstitelé

První  start-upy jako Apple, Atari, Cisco, Intel, Microsoft nebo Amazon, Facebook, Google, Yahoo! jsou dnes vzorem pro tisíce začínajících firem na celém světě. Podobně jako je snem mnohých z jejich zakladatelů zaujmout investory, vyniknout mezi dalšími více či méně konkurenčními subjekty působícími v různých technologických akcelerátorech a inkubátorech. Jsou vytvářeny s cílem posílit úspěšný rozvoj nových podnikatelských společností prostřednictvím řady podpůrných zdrojů a služeb. Tyto jsou vyvinuté a řízené vedením inkubátorů, start-upy v nich mohou využívat širokou síť vlastních a externích kontaktů.

Začínající firmy se v akcelerátorech mohou seznámit se zkušenými podnikateli nebo experty z různých oblastí, získat užitečnou zpětnou vazbu a především individuální rady, které jim pomohou překonat první problémy a urychlit jejich úspěšný rozvoj. V takzvaných seed akcelerátorech mohou firmy kromě již zmíněné pomoci čerpat také finanční podporu – na druhou stranu firmy, které jim tuto pomoc poskytují, v nich získávají podíl nebo jinou formu zajištění návratnosti investovaných finančních prostředků (např. dluhopisy apod.). Nedílnou součástí akceleračního procesu je také vzdělávání a mentoring, praktické školení prezentačních, podnikatelských a technických dovedností.

Největší počet z těch celosvětově renomovaných najdeme především v USA. Patří k nim zejména seed akcelerátory Y Combinator, TechStars a 500 Startups, nebo mentoringové instituce Founder  a Unreasonable Institute. Tyto programy lze bez nadsázky přirovnat ke zrychlenému byznys nebo MBA studiu. Jejich kvalita a rozsah se globálně i lokálně liší. Nejčastěji trvají tři měsíce, standardně na jejich konci čeká všechny start-upy finální test takzvaný Demo Day, kdy prezentují svůj pokrok před majiteli akcelerátorů, investory a novináři. Další významné akcelerátory ale najdete také v Asii nebo Evropě, rovněž v České republice.

Jejich detailní přehled najdete v článcích Úspěšné světové akcelerátory a  Země česká, start-upováV tištěné podobě byly publikovány v příloze Connect! pro IT profesionály časopisu Computer 2/14Doporučuji také článek Andreje Kiska Jak fungují investice do startupů.

Úspěšné světové akcelerátory

Špičkové programy na podporu začínajících podnikatelů už nejsou pouze doménou USA. Kvalitní projekty najdete také v jiných kontinentech a zemích. Podívejte se na výběr těch nejúspěšnějších v Severní Americe, Asii a v Evropě.

I

Amerika zaslíbená akcelerátorům

Y Combinator

Lídři generace Y

Y Combinator LogoNejprestižnější program pro začínající digitální podnikatele, především tvůrce webových nebo mobilních aplikací, poskytuje v současné době Y Combinator. Cílem tohoto kalifornského seed akcelerátoru je pomoci firmám úspěšně překonat první fázi podnikání. Konkrétně dostat se do bodu, kdy mladí podnikatelé vybudují něco natolik působivého, co jim pomůže získat další investici. Větší než pá desítek tisíc dolarů, které jim za minimální podíl (2-10%) na začátek Y Combinator původně nabízel. V dubnu 2014 zveřejnil tento akcelerátor příjemnou zprávu – navýšení investic do nových start-upů na částku 120 tisíc dolarů za 7% podíl.

Na první pohled (pro někoho) nízký finanční vstup je vyvážen nadstandardní nepeněžitou podporou. Akcelerátor všem zájemcům o spolupráci nabízí především práci na jejich nápadech. Počínaje názvem firmy až po vytvoření strategii ovládnutí celosvětového trhu. Tým Y Combinator umí najít odpovědi na všechny klíčové otázky v rekordním čase tří měsíců. Zároveň jim pomáhá s řešením dalšího důležitého problému, kterým je nalezení investorů. Součástí tohoto procesu je tréning prezentací a uzavírání smluv. V neposlední řadě je to i poradenství a záštita nad projekty v dalších fázích vývoje nových firem. Na závěrečném Demo Day mohou začínající podnikatelé zaujmout nejen novináře prestižních byznys a technologických médií, ale také významné investory.

Tento akcelerátor začal fungovat v Silicon Valley v květnu 2005. Zatímco v prvním cyklu bylo pouze 8 firem, ve druhém letošním již šest a půl krát více, celkem 52. Do konce roku 2013 stál Y Combinator u zrodu 566 společností. Mezi hvězdy tohoto akcelerátoru patří start-upy jako Airbnb, Dropbox, Clustrix, Scribd nebo Heroku.

Technologické hvězdy

TechStars LogoDalším významným akcelerátorem je TechStars. Jeho týmu sebevědomí rozhodně nechybí – považuje se za světovou akcelerační jedničku. TechStars si vybírá z tisíců zaslaných žádostí pouze jedno procento čili zhruba jednu desítku start-upů pro každý ze svých programů. Tyto najdete v sedmi různých městech, a to nejen na severoamerickém kontinentu v Bostonu, Boulderu, Chicagu, New Yorku, Seattlu nebo Austinu, ale i v Londýně.

Firmy zapojené do akceleračního programu TechStars mohou kromě finanční pomoci (osmnáct tisíc dolarů jako počáteční investici a sto tisíc dolarů ve formě konvertibilního dluhopisu) získat tři měsíce intenzivního poradenství, spolupráci s významnými mentory a možnost představit svůj nápad takzvaným andělským investorům (business angels). Lidem, kteří měli nebo mají úspěšnou firmu a dostatek finančních prostředků, jež jsou (obvykle za určitý podíl) ochotní investovat do podnikání jiných firem. Na konci třinácti-týdenního akceleračního procesu je pořádán Demo Day, kdy se při prezentacích start-upů potkává několik stovek investorů, podnikatelů a novinářů.

TechStars zahájil svoji činnost v roce 2009 v coloradském městě Boulder. Mezi nejznámější firmy, které prošly tímto programem, patří SendGrid, Simple Energy, OnSwipe, Sphero nebo FullContact.

Globální pětistovka

500 Startups LogoTrojici detailněji představených akcelerátorů uzavírá 500 Startups. Tato nyní již globální společnost funguje jako akcelerátor i seed fond – firmám v počáteční fázi podnikání poskytuje štědrou podporu ve výši až čtvrt milionu dolarů. Má hustou síť kontaktů v Silicon Valley, Seattlu, Chicagu, New Yorku, Austinu, Vancouveru, Pekingu, Tokiu a v dalších světových metropolích. Je činná v pořádání vlastních akcí, v roce 2013 uspořádala jednodenní konferenci unSEXY nejméně přitažlivých, ale výdělečných technologických firem, nebo Geeks on a Plane, setkání start-upů, nadšenců a investorů na třech různých kontinentech (Střední Východ, Latinská Amerika, Jihovýchodní Asie).

V rámci přibližně čtyřměsíčního akceleračního programu se 500 Startups soustřeďuje především na vytváření produktu a růst zákaznické základny s využitím strategických a taktických postupů. V centru pozornosti jsou tři oblasti – design, data a distribuce. Program tohoto akcelerátoru pomáhá start-upům navrhovat funkční řešení přitažlivé pro jejich zákazníky. Učí je, jak definovat a měřit získávaná data, vytvářet cenotvorbu a efektivní marketingové kampaně. Poslední důležitou oblastí je akvizice zákazníků, pro kterou využívá sociální a mobilní platformy Google, Facebook, Twitter, YouTube, iOS nebo Android. Začínajícím firmám jsou neustále k dispozici UX designeři, marketingový a produktový specialisté. Na závěr programu se firmy prezentují na Demo Day.

500 Startups má své sídlo v kalifornském Mountain View. Sdružuje více než 600 společností, 1,5 tisíce podnikatelů a 250 mentorů na čtyřech kontinentech. V jeho výkladní skříni najdeme firmy visual.ly, snapette, chalkable nebo Contactually. Akcelerační program 500 Startups si v roce 2014 jako první česká firma vyzkoušel i start-up Click2Stream. O jejich zkušenostech ze si přečtete na blogu Petra Ocáska z dubna 2014 a v článku Naše zkušenost s kalifornským akcelerátorem 500startups z  května 2014.

500 Startups Family

Rovnice úspěchu

Founder Institute LogoNejvětším světovým tréninkovým programem pro podnikatele z oblasti technologií je Founder Institute. Jeho cílem je globalizovat Silicon Valley, vytvářet udržitelný ekosystém start-upů a do roku 2020 vytvořit přes 20 tisíc nových pracovních míst na celém světě. Používá při tom svůj vlastní vzorec úspěchu: skvělí lidé + expertní tréning + spolupráce = exponenciální lepší šance na úspěch.

Program se soustřeďuje na učení praxí, praktické úkoly nasměrované na podnikání a expertní zpětnou vazbu široké sítě profesionálních mentorů. Díky čtyřměsíčnímu časově flexibilnímu tréningu se začínající podnikatelé naučí, jak rozběhnout start-up a vlastní byznys.  Vychází vstříc všem, kteří mají kromě podnikatelských ambicí také další pracovní závazky. Umožňuje jim vytvářet a rozvíjet svoje nápady, aniž by ohrozili další důležité aktivity nebo příjmy. Účast v  programu je zpoplatněna částkou přibližně tisíc dolarů a podmíněna dalšími závazky.

Founder Institute byl založen v roce 2009 v Silicon Valley. Nyní působí v 55 městech na 6 kontinentech. Od svého vzniku do konce roku 2013 podpořil vznik 1073 firem. Mezi úspěšné projekty patří například Itembase, Realty MogulEmbarke, TeleCure, Kindara  a mnohé další.

Nic není nemožné

Unreasonable Institute LogoProfesionální podporu všem, kteří se nebojí výzev a překážek při realizací projektů v oblasti sociálních inovací, nabízí Unreasonable Institute. Jeho cílem je vytvářet řešení největších světových sociálních a environmentálních programů, pomoci každému ze zúčastněných podniků mít smysluplný dopad na životy více než milionu lidí.

Sociálním inovátorům jsou poskytovány tři různé pětitýdenní programy. Jejich cena (dvanáct tisíc dolarů pro tým a deset tisíc dolarů pro podnikatele jednotlivce) zahrnuje kromě intenzivního vzdělávání také konzultační podporu, účast na různých akcích, jídlo a ubytování.  V průběhu těchto programů se podnikatelé setkávají s mentory a investory, je jim k dispozici globální síť kontaktů. O jejich kvalitě svědčí i fakt, že více než tři čtvrtiny z firem, které do nich vstupují, posléze získali investici pro svoje podnikání.

Unreasonable Institute vznikl v roce 2010 v Boudler. Do roku 2013 se ho zúčastnilo 82 sociálně zaměřených podniků z 37 různých zemí. K nejúspěšnějším projektům uplynulého roku patří UpEnergy, Nisolo, Trash to Cash a Agrilab Technologies. Tento program podporuje i coloradský Impact HUB Boulder (v České republice je známá jeho sesterská organizace Impact HUB Praha).

Unreasonable Institute Program

Kanadský výběr

FounderFuel LogoVedoucí pozici na území severně od USA patří montrealskému FounderFuel. Pomáhá získat kapitál start-upům z oblasti webových, mobilních a SaaS. Klade důraz na mentoring, firmám poskytuje jak finance, tak přístup k veteránům v oblasti byznysu, andělským investorům, ředitelům společností. Svojí činnost zahájil v roce 2011 a mezi jeho nejvýznamnější projekty patří OneClass.

Extreme Startups LogoDalším významným akcelerátorem je Extreme Startups sídlící v Torontu. V roce 2009 byl založen jako letní start-up program Extreme University. Po třech úspěšných řadách se v roce 2012 kanadští kapitáloví lídři rozhodli vytvořit společnost s propracovaným akceleračním programem. Začínajícím firmám poskytuje nejen informace, ale také finanční podporu. K doposud úspěšným projektům patří Granify, ShopLocket nebo Picatic.

I

Start-upy po asijsku

Chinaccelerator

Chinaccelerator LogoPojem start-upů a seed akcelerátorů je stále více populární také v Asii.  Prvním čínským seed akcelerátorem, založeným v roce 2010, byl Chinaccelerator. Podporuje podnikatele pracující na špičkových inovacích v oblasti informačních technologií, jejichž cílem je vytvořit úspěšné start-up společnosti. Kromě finanční pomoci jim otevírá začínajícím podnikatelů dveře k známým mentorům a andělským investorům. Programy Chinaccelerator probíhají v Šanghaji a k jeho hvězdám patří start-upy OrderWithMe, AYLIEN a Piktochart.

HAXLR8R LogoHAXLR8R je novým typem akceleračního programu působícím v čínském Šen-čenu a kalifornském Silicon Valley. Je zaměřen na podporu podnikatelů vytvářejících hardwarové zařízení. Poskytuje jim jak finance (dvacet pět tisíc dolarů), tak mentoring, a zejména příležitost vytvořit z nápady na reálné produkty (včetně nízkonákladového vytváření prototypů v Číně) a byznys. Program existuje pouze od roku 2012, nicméně stihl již podpořit několik zajímavých projektů jako například Nomiku nebo Kindara (tento start-up absolvoval také výše zmíněný program Founder Institute).

SparkLabs LogoV jihokorejském Soulu otevírá inovátorům dveře do světa SparkLabs (nejedná se o pobočku australské softvérové společnosti SparkLabs). Soustřeďuje se na webové a mobilní projekty, online hry, projekty související s e-commerce, digitálními médii a zdravotnictvím. V průběhu tří měsíců jim poskytuje mentoring, právní a byznys podporu, cloud hosting, prostor a počáteční finanční zajištění. Mezi neúspěšnější projekty z jeho dílny patří 5RocksKnowRe nebo NFLABS.

FoundersLab LogoV malajském Kuala Lumpur sídlí FoundersLab. Tento akcelerátor se na mladé podnikatele z řad studentů ve věku 18 až 30 let. V průběhu tříměsíčního akceleračního programu jim poskytuje prostor, kde mohou rozjet svoje podnikání, mentoring a podporu při startu podnikání. Vznikl v roce 2011 s cílem najít a vytvořit 1000 podnikatelů studentů (zakladatelů a ředitelů nových firem) v průběhu 1000 dnů. Program začal únoru 2012 a svůj cíl chce splnit do září 2014.

I

Evropské zrychlení

StartupBootcamp

Seedcamp LogoK nejprestižnějším a nejdéle působícím evropským seed akcelerátorům patří Seedcamp. Sídlí v Londýně, vznikl již v roce 2007 a do konce roku 2013 stál u zrodu více než stovky firem. Disponuje rozsáhlou mezinárodní sítí kontaktů a skvělým mentoringovým programem. Jeho základ tvoří sehraný aktivní tým a skupina investorů, kteří každoročně podpoří dvě desítky firem po celém světě. Za pozornost na stránkách Seedcamp stojí kalendář s událostmi – s jeho akcemi se v průběhu roku můžete kromě Londýna potkat také v různých evropských městech. Mezi jeho úspěšné start-upy patří GrabCad, Basekit, Transferwise, Zemanta nebo Erply.

Oxygen Accelerator LogoZajímavé britské akcelerátory nemusí nutně působit pouze v Londýně. Důkazem toho je i Oxygen Accelerator založen v roce 2011 v Birminghamu. Kromě mentoringového programu a prostorů pro rozjezd podnikání vybrané nabízí každoročně desítce start-upů štědrou finanční podporu až do výše jednadvacet tisíc liber jako výměnu za osm procent vlastního kapitálu. K dispozici má více než 150 mentorů a vlastní investory, tedy všichni podnikatelé mají možnost oslovit svým nápadem přímo potenciálního investora již od prvního dne svého působení v tomto akcelerátoru. Jeho úspěšným absolventem je například Carhoots.com. Přihlášky pro letošní rok jsou přijímány do konce dubna 2014.

StartupBootcamp LogoK evropským, respektive globálním lídrům mezi seed akcelerátory patří StartupBootcamp. Vznikl v roce 2010 a svoje programy provozuje v Amsterdamu, Berlíně, Kodani, Eindhovenu, Dublinu, Madridu a také v Izraeli, Tel Avivu a Haifě. Kromě start-upů ho tvoří síť mentorů z 30 zemí světa a prestižních partnerů jako Vodafone, Mercedes-Benz, Samsung, EY nebo Novartis. Každoročně je z několika stovek uchazečů vybíráno sedm desítek těch nejlepších, kteří obdrží finanční podporu (patnáct tisíc eur), možnost sdílet prostory a využívat mentoringový program StartupBootcamp. Tento jim umožňuje dostat se do kontaktu se zákazníky, partnery a investory. Mezi nejznámější start-upy patří TrialBee, LayerGloss, LiquidState nebo MavenHut.

Detailní přehled českých akcelerátorů najdete v článku  Země česká, start-upová.

Země česká, start-upová

Pokud vás předchozí rozsáhlý výčet světové špičky seed akcelerátorů a mentoringových programů motivoval k uskutečnění vlastního nápadu, určitě vás zaujme také přehled jejich českých protějšků.

StartupYard

StartupYard LogoNejprestižnějším českým seed akcelerátorem je StartupYard. Tříměsíční akcelerační program v srdci Evropy nabízí začínajícím podnikatelům znalosti, mentoring i finance. Jeho cílem je pomoci technologickým start-upům vytvářet realizovatelné produkty, uvádět je rychle na trh a úspěšně získávat kapitál pro další rozvoj. Vzorem tento akcelerátor jsou světoví lídři Y Combinator nebo TechStars, Fakt, že StartupYard dosahuje mezinárodní úrovně, byl v roce 2012 zařazen do sítě Global Accelerator Network (jeho členy jsou také TechStars, Chinaccelerator a SparkLabs). Od září 2011 do roku 2013 poskytl prost pro 22 společností, z nichž nejúspěšnější jsou Brand Embassy, Travelatus a DameJidlo.cz. Pokud máte ambiciózní a zajímavý nápad na projekt nebo firmu, nejlépe související s oblastí zpracování dat, můžete se do klání o účast v cyklu 2014 přihlásit do konce ledna.

Wayra LogoOd minulého roku v Praze působí také globální akcelerátor Wayra, program společnosti Telefónica Digital. Jeho cílem je podporovat inovace a vyhledávat talenty v Latinské Americe a v Evropě v oblasti internetu a nových informačních a komunikačních technologií (ICT). Vedle financování, kancelářských prostor a byznys školení dostávají účastníci kontakty na mentory a start-upy ze všech zahraničních poboček v jedenácti zemích na třech kontinentech. V létě 2013 otevřela pražská Wayra dveře desítce inovativních technologických projektů. Nyní již účastníky první vlny čeká na začátku letošního února závěrečný Demo Day, na kterém svůj progres investorům a novinářům představí například Data Molino, BIG Launcher, Lionexpo, Networker a další start-upy. V roce 2014 přivítá Wayra další nové projekty, mezi kterými může být i váš. Svůj nápad můžete přihlásit do 23. února.

StarCube LogoVyhledávaným českým akceleračním projektem je i brněnský StarCube, start-up akcelerátor založen v roce 2010 při Jihomoravském inovačním centru (JIC). Tento program probíhá v angličtině (podobně StartupYard, Wayra), každoročně se ho účastní deset až patnáct mezinárodních týmů s inovativními nápady. Ve srovnání s předchozími ročníky, musí projekty přihlášené do poloviny ledna 2014 nově prokázat zájem zákazníků o svůj produkt nebo službu. Na vítězné projekty čekají tři měsíce workshopů, přednášek a konzultací s úspěšnými podnikateli a odborníky z praxe, individuální mentoring, prostor StarCube space nebo jedinečné hardwarové zázemí. Tým StarCube start-upům pomáhá posunout jejich projekty do dalších fází a získat finanční prostředky pro další rozvoj. Program odstartuje v únoru a vyvrcholí závěrečnou soutěží na StarCube show v květnu 2014. V předchozích cyklech zazářily jedinečné projekty jako CoraabiaCelebrioCaverSoftBraci Be Interactive.

Node5 LogoStále známějším začíná být v Praze NODE5, společný pracovní prostor otevřený v květnu 2012. Jedná se o dynamicky se rozvíjející projekt, který v sobě kombinuje byznys inkubátor a start-up akcelerátor. Je určen pro technologické start-upy v první fázi vývoje. Najdete v něm především programátory, grafiky a UX designéry. Je určen pro lidi a jejich myšlenky, kteří se potkávají, komunikují a pracují ve společném prostoru. Zároveň se zde konají zajímavá školení a akce. Například v srpnu 2013 měla v NODE5 svoji pražskou zastávku Startup Rally, mezinárodní akce pořádaná londýnskou agentura Leto. Sešly se na ní start-upy z různých evropských zemí a vzájemně si poměřili prezentační dovednosti. K hvězdám NODE5 zajisté patří Apiary, realPad nebo OpenBrand. Aktuálně smíchovský NODE5 rozšiřuje svoje prostory a zve nové startupy.

NODE5

MSIC LogoNa konci uplynulého roku otevřela své v pořadí třetí české a první pražské inovační centrum také softwarová společnost Microsoft. Microsoft inovační centrum (MIC) je platformou zaměřenou na rozvoj studentů, vědců, učitelů i začínajících podnikatelů. Všechny MIC patří do sítě více než stovky podobných institucí působících na pěti kontinentech. Pražské centrum, na rozdíl od brněnského (vzniklo v roce 2008) a královehradeckého MIC (vzniklo v roce 2010), bylo založeno ve spolupráci se společností  WBI Systems a spoléhá čistě na soukromé subjekty. Většina programů a služeb MIC Brno, MIC Hradec Králové a MIC Praha je bezplatná. Jsou zaměřené primárně na znalosti a vytváření kontaktů, technologie, organizaci školení, půjčování hardware a poskytování softwarové podpory. Inovační centra Microsoft využívají především aktivní lidé se zájmem rozvíjet své ICT znalosti.

CzechAccelerator LogoNa rozvoj českých technologických malých a středních podniků na zahraničních trzích je zaměřen projekt agentury CzechInvest CzechAccelerator. Navazuje na pilotní část, která proběhla v  období od dubna roku 2010 do března roku 2011 v Silicon Valley v USA. Jeho cílem je rozvoj manažerských zkušeností a aktivit firem při komercionalizaci jejich vlastních produktů, praktické uplatnění podnikatelského plánu a posílení marketingových a manažerských schopností. Součástí poskytovaného poradenství je podpora při zajištění dalšího kapitálu potřebného pro podnikání od andělských investorů nebo venture společností. Firmy paralelně získávají snadný přístup ke strategickým partnerům, marketingové a právní školení, mentoring, networking, semináře a další výhody. Projekt je rozdělen na několik cyklů. Účastníci si mohou vybrat obor a destinaci jako západní nebo východní pobřeží USA, Singapur, Izrael a Švýcarsko, ve které byste chtěli sbírat zkušenosti a rozvíjet své podnikání. Mezi firmy, které se tohoto projektu již zúčastnily, patří například be3D, Designeros nebo Imagemetry.

Jak je vidět, Česká republika se stává zemí otevřenou nápadům. Pokud chcete nastartovat nové podnikání, je na to nejvhodnější doba. Je na vás, zdali se rozhodnete rozjet svojí firmu doma nebo vyrazit do zahraničí. Další informace najdete také v článcích Nastartujte podnikání v akcelerátoru a  Úspěšné světové akcelerátory.