Jana Polášek Filová, Ph.D.

Jana Filova Foto LIMám rozsáhlé zkušenosti v oblasti tržních analýz a strategií, výzkumu a vývoje (R&D), marketingu inovací a akceleraci podnikání. Podílím se na projektech v oblasti moderních technologií, Průmysl 4.0 a Business 4.0. Jsem spoluautorem akčního plánu pro implementaci standardů Průmysl 4.0 – Výzva pro Českou republiku (2016), kapitola Technologické předpoklady a vize.

Podnikatelské zkušenosti jsem získala jako majitel s.r.o. i OSVČ. V roce 2006 jsem založila vlastní firmu (United Interactive Slovakia, nyní Data Collect). Vyvinula jsem inovativní text miningové řešení pro měření kvality e-mailové komunikace zákaznických center používané společnostmi v odvětví telekomunikací, bankovnictví a pojišťovnictví  v České republice a na Slovensku.

V letech 2009 – 2011 jsem se podílela na vývoji Glogster EDU. Od roku  2012 (doposud) jsem externí IT publicistkou českého IT časopisu Computer. V letech 2013 – 2015 jsem pracovala jako marketingový konzultant startupů  Big Launcher, mapINout a DATAVISO v pražském akcelerátoru Wayra CEE, a jako inovační expert Technologické agentury ČR (TA ČR). Od dubna 2016 pracuji na pozici Odborného koordinátora pro Průmysl 4.0 Výroby a logistiky ŠKODA AUTO.

Ve své profesi využívám znalosti získané v průběhu vysokoškolských studií sociologie (FSV UK v Praze), ekonomiky a managementu (NTU/ B.I.B.S.) a marketingu inovací (VŠE v Praze). Moje PhD práce byla zaměřena na měření inovativnosti – identifikaci inovátorů mezi uživateli moderních technologií.

K mým silným stránkám patří inovativní a analytické myšlení, nacházení příležitostí a  řešení, mezioborové expertní znalosti a dovednosti, motivace neustále se rozvíjet a smysl pro humor.

Hlavní oblasti zaměření:

  • Průmysl 4.0 a Business 4.0 projekty
  • Analýzy trhu • Business strategie • Consulting
  • Kvalitativní a kvantitativní výzkum • Měření inovativnosti
  • Start inovací • Generování nápadů • Vytváření a testování nových produktů
  • Vedení inovačních / startup projektů • Inovační / startup marketing

Klíčové sektory: informační technologie, automotive, bankovnictví a pojišťovnictví

Viz linkedin/in/janafilova · E-mail: janafilova.com(at)gmail.com


I have an extensive practical experience in market analysis and strategies, research and development (R&D), marketing innovation and business improvement. I am working mainly on modern technology, Industry 4.0 and Business 4.0 projects. I am  also co-author of the concept Industry 4.0 – Challenge for the Czech Republic, part Technological assumptions and visions.

I gained ma business experience as Ltd. owner also as self-employed person. In 2006 I have founded company (United Interactive Slovakia s.r.o., now Data Collect). I have developed innovative text mining solution for measurement of online customer communication of call centers successfully used by many companies in Czech Republic and Slovakia, especially in telecommunication, bank and insurance sector.

2009 – 2011 I was involved in Glogster EDU development. Since 2012 (so far) I am a Freelance Journalist at the Czech IT magazine Computer. 2013 – 2015 I worked as Marketing Consultant for startups BIG Launcher, mapINout and DATAVISO at prestigious Wayra CEE acccelerator in Prague, and as Innovation Expert for the Technology Agency of the Czech Republic (TA CR) focused on the support of research, experimental development and innovation in the  Czech Republic. Since April 2016 am working as Industry 4.0 Coordinator for Production and Logistics SKODA AUTO.

In my career I use the knowledge gained during my university studies in Sociology (Charles University in Prague), Economics and Management (NTU/ B.I.B.S.) and Innovation Marketing (University of Economics in Prague). My PhD thesis was focused on measuring innovativeness – identifying innovators among consumers of modern technologies.

Personal strengths include highly innovative and analytical mindset, identifying opportunities and finding solutions, interdisciplinary expert knowledge and ability, continued professional development and sense of humor.

Main areas of expertise:

  • Industry 4.0 and Business 4.0 projects
  • Market analysis • Strategic business insights • Consulting
  • Qualitative and quantitative research • Innovativeness measurement
  • Start of innovation • Idea generation • New product development and testing
  • Leading of innovation / startup projects • Innovation / Startup marketing

Key sectors: ICT, automotive, banking and insurance

See also linkedin.com/in/janafilova · Email: janafilova.com(at)gmail.com

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s